Yhteisöllinen- ja yksilöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto

Luokkahuoltamo on koulun ja kyseisen luokan yhteisöllistä oppilashuoltoa. Luokkahuoltamotunnit järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Syksyn luokkahuoltamossa pyritään löytämään luokan oppilaiden ehdottamat kehityskohteet. Keväällä arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja mahdollisesti asetetaan uusia tavoitteita. Luokkahuoltamoon liittyy kaksi osaa: ennen luokkahuoltamotuntia tehtävä kysely ja luokkahuoltamotunti.Yksilöllinen oppilashuolto
Yksilöllisistä opiskeluhuoltoasioista tieto rehtorille tulee opettajien kautta. Yksittäisen oppilaan asioissa kootaan tarkoituksenmukainen ryhmä. Asian käsittelyyn pyydetään yksilöity kirjallinen lupa huoltajalta. Asia kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen.