Yhteisöllinen oppilashuolto Niemelän koulussa

Yhteisöllinen oppialshuotoryhmä kokoontuu noin kerran kuussa tai tarvittaessa. Siihen kuuluvat rehtorit, laaja-alainen erityisopettaja ja terveydenhoitaja. Koulukuraattori ja -psykologi sekä kouluoppaat voivat osallistua tarvittaessa.

Yksilöllisistä opiskeluhuoltoasioista tieto rehtorille tulee opettajien kautta. Yksittäisen oppilaan asioissa kootaan tarkoituksenmukainen ryhmä. Asian käsittelyyn pyydetään yksilöity kirjallinen lupa huoltajalta. Asia kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen.

Luokat käydään läpi vuosittain. Oppilaille, huoltajille ja opettajille on laadittu kysysely (Zef ja wilma, nuorimmat oppilaat haastatellaan) luokan ilmapiiristä sekä kiusaamisesta. Luokanopettaja käy tulokset läpi oppilaiden kanssa luokkakokouksessa. Luokan tilanteesta keskustellaan ja otetaan esille sekä hyvät puolet että mahdolliset pulmakohdat. Oppilaat valitsevat pari asiaa kehityskohteiksi sekä miettivät niiden parantamiseksi erilaisia toimintamalleja.

Kaksi luokan oppilasta opettajan kanssa tulee esittelemään luokkansa tilanteen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään. Laajennetussa ryhmässä voi olla koulun henkilökunnan lisäksi myös koulupsykologi ja –kuraattori sekä kouluopas.

Yhteisöllisissä opiskeluhuollon asioissa kirjataan käsitellyt asiat ja mahdolliset toimenpiteet. Yleisistä kehittämisideoista ja mahdollisista pulmatilanteista keskustellaan myös opetushenkilökunnan kanssa joko kokouksissa tai tiimipalavereissa. Myös oppilaskunnan ideat otetaan huomioon.