Yhteisöllinen oppilashuolto Kailaan koulussa

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin. Siihen kuuluvat rehtorit, laaja-alainen erityisopettaja ja terveydenhoitaja. Koulukuraattori ja -psykologi sekä yhteisöpedagogi osallistuvat tarvittaessa.

Yksilöllisistä opiskeluhuoltoasioista tieto rehtorille tulee opettajien kautta. Yksittäisen oppilaan asioissa kootaan tarkoituksenmukainen ryhmä. Asian käsittelyyn pyydetään yksilöity kirjallinen lupa huoltajalta, jollei huoltaja osallistu oppilashuoltoryhmän palaveriin. Asia kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen.

Luokat käydään läpi vuosittain. Oppilaille, huoltajille ja opettajille on laadittu kysely luokan ilmapiiristä sekä kiusaamisesta. Oppilashuoltoryhmän edustajat käyvät tulokset läpi luokkien kanssa. Luokan tilanteesta keskustellaan ja otetaan esille sekä hyvät puolet että mahdolliset pulmakohdat. Oppilaat valitsevat pari asiaa kehityskohteiksi sekä miettivät niiden parantamiseksi erilaisia toimintamalleja.

Yhteisöllisissä opiskeluhuollon asioissa kirjataan käsitellyt asiat ja mahdolliset toimenpiteet. Yleisistä kehittämisideoista ja mahdollisista pulmatilanteista keskustellaan myös opetushenkilökunnan kanssa joko kokouksissa tai tiimipalavereissa. Myös oppilaskunnan ideat otetaan huomioon.

Kailaan koulun oppilashuoltosuunnitelma

Oppilashuoltosuunnitelma