IP -toiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Tommola-talossa

Koululaisten iltapäivätoiminnan toiminta-aika on klo 12.15-16.30 ja ryhmä toimii koulun tiloissa toisessa kerroksessa.
Iltapäivätoiminta on maksullista ja siinä lapsille tarjotaan välipala.
Iltapäivätoiminnan ohjelma pyritään järjestämään lasta kuunnellen. Iltapäivään kuuluu ohjattua ja vapaata toimintaa, mahdollisuus lepoon, läksyjen tekoon ja ulkoiluun. Toiminnan sisältö suunnitellaan siten, että toiminta muodostuu lasten kannalta ehyeksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi.
Toimintaa ohjaavat koulunkäyntiavustajat Harriet Leino ja Marko Puolakka.