OPISKELIJAHUOLTO

Opiskelijahuoltoryhmä

Tommolan toimipisteen opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja sekä tarvittaessa koulupsykologi ja –kuraattori. Ryhmän tehtävänä on oppilaan sekä oppilasryhmän hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen.

Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään erikseen sovittavassa asiantuntijaryhmässä. Siihen kutsutaan yhdessä huoltajan kanssa tarvittavat henkilöt. Yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä käsitellään koko opetusryhmän asioita.

Tukipalvelut oppilaalle:

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ sisältää oppimisvaikeuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia neuvottelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Koulupsykologin tehtävänä on suunnitella tarvittavia turvatoimia yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa ja seurata niiden vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin. Koulupsykologi voi olla apuna elämän eri tilanteissa.

Koulupsykologi Kirsi-Maria Ahonen
Hänen työaluetta ovat alakoulut, p. 050 595 0305. Yhteyttä voi ottaa myös s-postilla kirsi-maria.ahonen@heinola.fi tai Wilman kautta

Koulukuraattori

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä, jos oppilaalla on esimerkiksi vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymis- ja motivaatio-ongelmia, tunne-elämän vaikeuksia tai päihteidenkäyttöä. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa, kuten vanhempien ero, läheisen kuolema ja asuinpaikanvaihto, voi tukea hakea kuraattorilta.


Miia Salonen 044 797 6981

miia.salonen@heinola.fi


Nuorisotyöntekijä

Nuorisotyöntekjä pyrkii edistämään yhteisöllisyyttä koulussa, jotta oppilailla olisi hyvä ja turvallista olla ryhmässä ja he tulisivat toimeen keskenään. Hänen tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Työn on tarkoituksena on olla positiivisella otteella tapahtuvaa ennaltaehkäisevää, pääsääntöisesti ryhmämuotoista, lasten ja nuorten tarpeista lähtevää työtä. Nuorisotyöntekijänä jatkaa viime lukuvuonna tehtävänsä aloittanut Mirva Tamper.

 

Terveydenhoitaja Anna-Maija Lehtinen 044 769 2983

puhelinaika ma-pe klo 9-10

Hammashuolto Hammashoitolan osoite: Reumantie 2, puh. 03-849 4369.

Hammashuolto on oppilashuoltoa ja siitä huolehtii terveyskeskuksen hammashuollon henkilöstö.

Matkat hammaslääkäriin kuuluvat vanhempien vastuulle