Vierumäen kouluvierumaen_koulu1.jpg

VIERUMÄEN KOULUN SYRJÄLÄN OPINTOAPURAHAT VUODELLE 2019

julistetaan haettavaksi Vierumäen koulusta päässeiden, ammattiin valmistavassa koulutuksessa opiskeleville tiistaihin 14.5.2019 klo 12 mennessä.

Sähköiseen hakemukseen pääset seuraavasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/8DBA2E978B388343. Paperisia anomuslomakkeita saa Vierumäen koululta koulupäivän aikana ja ne tulee palauttaa Vierumäen koululle alla mainittuun osoitteeseen.

Lisätietoja antaa rehtori Mauri Leinonen p. 050 595 1418 tai mauri.leinonen@edu.heinola.fi.Vierumäen alakoulu Heinolan eteläosissa sijaitseva 46 oppilaan perusopetusta antava koulu. Koulussa toimii 1.-6.-luokat ja esikoulu. Esikoulun yhteydessä tarjotaan myös iltapäivätoimintaa.

Toiminta-ajatuksenamme on tukea kokonaisvaltaista kasvua luomalla sellainen toiminta- ja oppimisympäristö, joka mahdollistaa oppilaan kasvun itsetunnoltaan terveeksi, itseään ja muita ja eri kulttuureja arvostavaksi. Lisäksi ohjaamme lasta toimimaan erilaisissa valinnoissa ja toiminnoissa ympäristöystävällisesti ja vastuuntuntoisesti.

Vierumäen koulussa painotetaan toiminnallisia ja myönteisiä elämyksiä oppimisessa, johon liikunta osaltaan linkittyy. Kehitämme kouluamme oppilaiden ja koko henkilökunnan yhteiseksi työpaikaksi, jossa viihtyminen syntyy toisen ihmisen kunnioituksesta.
Koulussamme on käytössä "pehmennetty alkuluokkamalli." Teemme yhteistyötä eskareiden kanssa (yhteisiä liikuntatunteja, uinti, roolileikkejä, metsäretkiä, lukutuokioita ja kuvaamataito-projekteja). Eskarit osallistuvat koulumme juhliin ja välituntitoimintaan.Vierumäen koulu
Rehtori Mauri Leinonen
Tupamäentie 1
19110 Vierumäki

Vierumäen koulun facebook-sivut