Koulukurattori

Kuraattoritoiminnan tavoitteena on oppilaiden koulunkäyntiin ja ihmissuhteisiin liittyvien vaikeuksien helpottaminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, koulun sekä tarvittaessa yhteiskunnan asiantuntijapalvelujen kanssa. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä.

Koulukuraattori Maarit Hildén on Vierumäen koulussa tarvittaessa.

Yhteys kuraattoriin sähköpostitse etunimi.sukunimi@heinola.fi , puh. 050 350 3103 tai Wilman kautta.