Oppilaskunta

Oppilaskunnan toiminta on osa koulumme toimintakulttuuria. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa, vaikuttavuutta ja viihtyvyyttä koulussamme. Oppilaskuntaa edustaa hallitus, johon kuuluu kaksi oppilasta joka luokalta. Oppilaskunnan vastuuopettajan lukuvuonna 2019-2020 toimii Mika Ylisiurua.
WP_20151125_006.jpg