Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

1. lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Ideointi

- ideoidaan tuotteita valittujen materiaalien ja teemojen pohjalta


Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

S2 Kokeilu

- tuetaan oppilasta tekemään havaintoja eri materiaaleista
Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.
S3 Suunnittelu

- tavoitteellisen toiminnan harjoittelu

- esitetään oma suunnitelma sanallisesti tai piirroksina

- ekologisen näkökulman huomioiminen

Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.
S4 Tekeminen

- tutustutaan sanallisiin ohjeisiin

- tutustutaan käsityön työvälineisiin ja materiaaleihin

- mittaaminen

- saksilla leikkaaminen

- kaavan käyttö

- työturvallisuus ja työskentelyasennot

- liitostekniikat

- lankatyöt

- työn viimeistely

- rakennussarjat
Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi. Prosessin ja mahdollisen lopputuloksen arviointi.


S5 Dokumentointi

- oppilas kertoo sanallisesti tai kirjallisesti, kuinka hänen työnsä eteni

- tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään arvioinnin ja dokumentoinnin tukena

Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.
S6 Arviointi

- oman ja toisen työn arvostaminen, myös prosessin aikana

- arviointi kohdistuu sekä työskentelyyn että tuotteeseen
Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

Laaja-alainen osaaminen:
 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä arvostetaan (L2)
 • Työturvallisuuden huomioiminen (L3)
 • Työvälineiden tarkoituksenmukainen käyttötaito (L3)
 • Huomion kiinnittäminen työskentelyn ekologisuuteen, esim. hukkamateriaalin hyötykäyttö (L6)
 • Oman toiminnan arvioimisen harjoittelu (L1)
 • Onnistumisen kokemukset (L2)
 • Harjoitellaan antamaan palautetta (L7) ja arvioimaan myös toisten työskentelyä (L4)


2. lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Ideointi

- Ideoidaan tuotteita valittujen materiaalien ja teemojen pohjalta.
 • Kokeillaan vapaasti erilaisia materiaaleja.
 • Käytetään ideoinnin lähtökohtana virikemateriaalia esim. tarinaa tai elokuvaa (yhteistyö äidinkielen kanssa).
 • Tarjotaan monipuolisesti vaihtoehtoisia virikkeitä.
 • Esitetään omia suunnitelmia sanallisesti tai piirroksena.
 • Tutustutaan kirjallisiin ja kuvallisiin ohjeisiin.
 • Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ideoinnin ja suunnittelun osana.

Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelylle asetetaan tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista (L1)
 • Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ideoinnin ja suunnittelun apuvälineenä (L5)


Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

S2 Kokeilu

- tuetaan oppilasta tekemään havaintoja eri materiaaleista

 • Tutustutaan käsityön työvälineisiin ja materiaaleihin.
 • Mittaaminen
 • Saksilla leikkaaminen
 • Liitostekniikat
 • Käsin ompelu
 • Lankatyö
 • Rakennussarjat
 • Työn viimeistely

Laaja-alainen osaaminen:
 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä arvostetaan (L2)
 • Työturvallisuuden huomioiminen (L3)
 • Työvälineiden tarkoituksenmukainen käyttötaito (L3)
 • Huomion kiinnittäminen työskentelyn ekologisuuteen, esim. hukkamateriaalin hyötykäyttö (L6)Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

S3 Suunnittelu

- tavoitteellisen toiminnan harjoittelu

- esitetään oma suunnitelma sanallisesti tai piirroksina

- tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen suunnittelun tukena
Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

S4 Tekeminen

- tutustutaan kirjallisiin ja sanallisiin ohjeisiin

- tutustutaan käsityön työvälineisiin ja materiaaleihin

- mittaaminen

- saksilla leikkaaminen

- kaavan käyttö

- työturvallisuus ja työskentelyasennot

- liitostekniikat

- lankatyöt

- työn viimeistely

- rakennussarjat

- ekologisuus materiaalien valinnassa, kestävä kehitys
Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.

Prosessin ja mahdollisen lopputuloksen arviointi.

S5 Dokumentointi

- oppilas kuvailee suullisesti tai kirjallisesti (teksti, piirros) omaa ideointiaan

- oppilas kertoo sanallisesti tai kirjallisesti, kuinka hänen työnsä eteni

- käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa dokumentoinnin osana

Laaja-alainen osaaminen:
 • Oman toiminnan arvioimisen harjoittelu (L1)
 • Onnistumisen kokemukset (L2)
 • Harjoitellaan antamaan palautetta (L7) ja arvioimaan myös toisten työskentelyä (L4)Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.
S6 Arviointi

- oman ja toisen työn arvostaminen, myös prosessin aikana

- arviointi kohdistuu sekä työskentelyyn että tuotteeseen

 • Itsearviointi
 • Oman työn arvostaminen, myös prosessin aikana.
 • Harjoitellaan oman sekä toisen työn arviointia.

Ohjaavaa arvioitikeskustelua / yksilö / vertaisarviointi.