Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

1. lk


Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Miten musiikissa toimitaan

- oppilas kuuntelee, laulaa, soittaa ja liikkuu ryhmän mukana

- soittimen oikea käyttö ja käsittely

- oman vuoron odottaminen ja muiden huomioiminen

- opettajan jatkuva havainnointi (esim. "pika-arviointi")
- oppilaan itsearviointi helpoilla tavoilla (esim. hymynaamoilla, peukuilla)

Laaja-alainen osaaminen:

Ryhmässä toimiminen

Vuorovaikutuksellisuus laulu- ja soittotilanteissa

Kokemus siitä, että omalla osallistumisella on merkitystä lopputuloksen kannalta (T1)


S2 Mistä musiikki muodostuu

- musiikin peruskäsitteisiin tutustumista laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen

- perussyke keho- ja soitinrytmein

- erilaisiin soittimiin tutustumista


Laaja-alainen osaaminen:

Ajattelun kehittyminen soittaessa ja laulaessa

Vuorovaikutuksellisuus laulu- ja soittotilanteissa

Laulu ja soitto ilmaisun välineinä (T2)

Kokonaisvaltaisuus opetuksessa; musiikkia koetaan myös kuunnellen ja liikkuen

Tietoisuus siitä, että ääntä ja musiikkia on lähes joka paikassa (T3)

Tieto- ja viestintäteknologia apuna improvisointi- ja sävellystehtävissä

Ryhmässä toimiminen ja projektiluontoinen työskentely (T4)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

- musiikillista keksintää eri työtapoja käyttäen
- tutustuminen ikäkauteen sopivaan kulttuuriperinteeseen


Laaja-alainen osaaminen:

Kulttuurillisesti keskeiseen musiikkiin tutustuminen

Musiikin erilaiset merkitykset eri aikakausina ja eri kulttuureissa (T5)

Musiikin merkintätapojen alkeiden opettelua (T6)


S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

- ikäkauteen ja ajankohtaan sopivia lauluja ja laululeikkejä

- tavoitteiden asettamisen harjoittelemista pienin askelin

- monenlaisen musiikin kuuntelua ja omien kokemusten kuvailua

- tutustuminen ikäkauteen sopivaan kulttuuriperinteeseen


Laaja-alainen osaaminen:

Pelisäännöt musiikintunneilla (T7)Laaja-alainen osaaminen:

Harjoittelurutiinien ja pitkäjänteisyyden kehittyminen (T8)2. lk


Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Miten musiikissa toimitaan

- oppilas kuuntelee, laulaa, soittaa ja liikkuu ryhmän mukana

- vuorovaikutuksellinen soittaminen

- laulamiseen ja soittamiseen liittyvien taitojen opettelua ryhmän jäsenenä

- soittimen oikea käyttö ja käsittely

- yhteisvastuu välineistä

- opettajan jatkuva havainnointi (esimerkiksi "pika-arviointi")
- oppilaan itsearviointi helpoilla tavoilla (esim. hymynaamoilla, peukuilla)

Laaja-alainen osaaminen:

Ryhmässä toimiminen

Vuorovaikutuksellisuus laulu- ja soittotilanteissa

Kokemus siitä, että omalla osallistumisella on merkitystä lopputuloksen kannalta (T1)
S2 Mistä musiikki muodostuu

- musiikin peruskäsitteisiin tutustumista laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen (esim. korkea – matala, hiljaa – voimakkaasti), perussyke

Laaja-alainen osaaminen:

Ajattelun kehittyminen soittaessa ja laulaessa

Vuorovaikutuksellisuus laulu- ja soittotilanteissa

Laulu ja soitto ilmaisun välineinä (T2)

Erilaiset oppimiskanavat, musiikkia koetaan kuunnellen, mutta myös liikkuen

Tietoisuus siitä, että ääntä ja musiikkia on lähes joka paikassa (T3)

Tieto- ja viestintäteknologia apuna improvisointi- ja sävellystehtävissä

Ryhmässä toimiminen ja projektiluontoinen työskentely (T4)

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

- laulamiseen ja soittamiseen liittyvien taitojen opettelua ryhmän jäsenenä


Laaja-alainen osaaminen:

Kulttuurillisesti keskeiseen musiikkiin tutustuminen

Musiikin erilaiset merkitykset eri aikakausina ja eri kulttuureissa (T5)

Musiikin symbolikielen alkeiden opettelua (T6)

S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto

- musiikillista keksintää eri työtapoja käyttäen

- tutustuminen ikäkauteen sopivaan kulttuuriperinteeseen

- pieniä improvisointeja tai luovaa tuottamista käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja

- ymmärrys yhteydestä musiikillisten taitojen ja harjoittelun välilläLaaja-alainen osaaminen:

Vastuun ottaminen, pelisäännöt musiikintunneilla (T7)


Laaja-alainen osaaminen:

Harjoittelurutiinien ja pitkäjänteisyyden kehittyminen (T8)