Kuvataiteen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

1. lk


Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Omat kuvakulttuurit:

- piirustus ja maalausvälineisiin tutustuminen (puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, hiili, vesivärit, sormivärit), välineiden hallinta (oikeanlainen piirrin-, sivellin- ja hiiliote) sekä käyttö ja huolto

- muovailu (esim. savi, paperimassa, muovailuvaha, taikataikina)

- rakentelu (esim. pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit)

- painomenetelmiin tutustuminen (esim. sormipainanta, monotypia, leimasinpainanta)

- kuvalliset muuntujat: (värioppi: pää- ja välivärit, viiva, muoto, vaaka, pysty, vino)

- erilaiset kuvatyypit (kuvituskuvat, lehtikuvat) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana

- kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. liikennemerkit, mainokset)

- rakennettu ja luonnon ympäristö (esim. koti, koulu, metsä, vuodenajat, kuukaudet, kasvi- ja eläinlajit)
- arvioinnissa korostuu prosessin arviointi

- prosessin arvioinnissa välineenä esim. itsearviointilomake (työskentelyn vaiheet näkyviin)

- prosessin arvioinnissa käytetään suuntaa antavia merkintöjä (esim. kiitettävä, hyvä jne. tai visuaalinen kuvio)

- suullinen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja konstruktiivista

- vertaisarviointia aletaan harjoitellaS2 Ympäristön kuvakulttuurit

- piirustus ja maalausvälineisiin tutustuminen (puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, hiili, vesivärit, sormivärit), välineiden hallinta (oikeanlainen piirrin-, sivellin- ja hiiliote) sekä käyttö ja huolto

- muovailu (esim. savi, paperimassa, muovailuvaha, taikataikina)

- rakentelu (esim. pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit)

- painomenetelmiin tutustuminen (esim. sormipainanta, monotypia, leimasinpainanta)

- kuvalliset muuntujat: (värioppi: pää- ja välivärit, viiva, muoto, vaaka, pysty, vino)

- erilaiset kuvatyypit (kuvituskuvat, lehtikuvat) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana

- kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. liikennemerkit, mainokset)

- rakennettu ja luonnon ympäristö (esim. koti, koulu, metsä, vuodenajat, kuukaudet, kasvi- ja eläinlajit)

- arvioinnissa korostuu prosessin arviointi

- prosessin arvioinnissa välineenä esim. itsearviointilomake (työskentelyn vaiheet näkyviin)

- prosessin arvioinnissa käytetään suuntaa antavia merkintöjä (esim. kiitettävä, hyvä jne. tai visuaalinen kuvio)

- suullinen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja konstruktiivista

- vertaisarviointia aletaan harjoitella

S3 Taiteen maailmat

- piirustus ja maalausvälineisiin tutustuminen (puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, hiili, vesivärit, sormivärit), välineiden hallinta (oikeanlainen piirrin-, sivellin- ja hiiliote) sekä käyttö ja huolto

- muovailu (esim. savi, paperimassa, muovailuvaha, taikataikina)

- rakentelu (esim. pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit)

- painomenetelmiin tutustuminen (esim. sormipainanta, monotypia, leimasinpainanta)

- kuvalliset muuntujat: (värioppi: pää- ja välivärit, viiva, muoto, vaaka, pysty, vino)

- erilaiset kuvatyypit (kuvituskuvat, lehtikuvat) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana

- kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. liikennemerkit, mainokset)

- rakennettu ja luonnon ympäristö (esim. koti, koulu, metsä, vuodenajat, kuukaudet, kasvi- ja eläinlajit)


- arvioinnissa korostuu prosessin arviointi

- prosessin arvioinnissa välineenä esim. itsearviointilomake (työskentelyn vaiheet näkyviin)

- prosessin arvioinnissa käytetään suuntaa antavia merkintöjä (esim. kiitettävä, hyvä jne. tai visuaalinen kuvio)

- suullinen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja konstruktiivista

- vertaisarviointia aletaan harjoitellaLaaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Asetetaan tavoitteita ja toimitaan niiden mukaan. Arvioidaan omaa toimintaa.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Havaitaan, ymmärretään, koetaan, tulkitaan ja tuotetaan kuvataidetta ja -kulttuuria

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Huolehditaan työturvallisuudesta ja työskentely-ympäristön siisteydestä sekä työvälineistä.

L4 Monilukutaito
Erotetaan fakta ja fiktio kuvaviestinnässä. Kriittisen kuvalukutaidon kehittyminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tuotetaan kuvia monipuolisesti käyttäen teknologian tarjoamia käyttöympäristöjä.

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys
Opitaan pitkäjänteistä työskentelyä ja vastuunkantamista. Toteutetaan projekteja ja toimitaan ryhmässä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Käytetään kuvia vaikuttamisen välineenä.


2. lk


Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Omat kuvakulttuurit

- piirustus ja maalausvälineisiin tutustuminen (puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, hiili, vesivärit, sormivärit), välineiden hallinta (oikeanlainen piirrin-, sivellin- ja hiiliote) sekä käyttö ja huolto

- muovailu (esim. savi, paperimassa, muovailuvaha, taikataikina)

- rakentelu (esim. pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit)

- painomenetelmiin tutustuminen (esim. sormipainanta, monotypia, leimasinpainanta)

- valokuvaus: välineen käyttö, tutustutaan kuvauslupaan

- kuvalliset muuntujat: (värioppi: pää- ja välivärit, kylmä ja lämmin, viiva, muoto, vaaka, pysty, vino)

- erilaiset kuvatyypit (esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainos, muotokuva, maisema) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana

- kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. liikennemerkit, mainokset)

- rakennettu ja luonnon ympäristö (esim. koti, koulu, metsä, vuodenajat, kuukaudet, kasvi- ja eläinlajit)- arvioinnissa korostuu prosessin arviointi

- prosessin arvioinnissa välineenä esim. itsearviointilomake (työskentelyn vaiheet näkyviin)

- prosessin arvioinnissa käytetään suuntaa antavia merkintöjä (esim. kiitettävä, hyvä jne. tai visuaalinen kuvio)

- suullinen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja konstruktiivista

- vertaisarviointia aletaan harjoitellaS2 Ympäristön kuvakulttuurit

- piirustus ja maalausvälineisiin tutustuminen (puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, hiili, vesivärit, sormivärit), välineiden hallinta (oikeanlainen piirrin-, sivellin- ja hiiliote) sekä käyttö ja huolto

- muovailu (esim. savi, paperimassa, muovailuvaha, taikataikina)

- rakentelu (esim. pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit)

- painomenetelmiin tutustuminen (esim. sormipainanta, monotypia, leimasinpainanta)

- valokuvaus: välineen käyttö, tutustutaan kuvauslupaan

- kuvalliset muuntujat: (värioppi: pää- ja välivärit, kylmä ja lämmin, viiva, muoto, vaaka, pysty, vino)

- erilaiset kuvatyypit (esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainos, muotokuva, maisema) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana

- kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. liikennemerkit, mainokset)

- rakennettu ja luonnon ympäristö (esim. koti, koulu, metsä, vuodenajat, kuukaudet, kasvi- ja eläinlajit)
- arvioinnissa korostuu prosessin arviointi

- prosessin arvioinnissa välineenä esim. itsearviointilomake (työskentelyn vaiheet näkyviin)

- prosessin arvioinnissa käytetään suuntaa antavia merkintöjä (esim. kiitettävä, hyvä jne. tai visuaalinen kuvio)

- suullinen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja konstruktiivista

- vertaisarviointia aletaan harjoitella

S3 Taiteen maailmat

- piirustus ja maalausvälineisiin tutustuminen (puuvärit, erilaiset liidut, huopakynät, hiili, vesivärit, sormivärit), välineiden hallinta (oikeanlainen piirrin-, sivellin- ja hiiliote) sekä käyttö ja huolto

- muovailu (esim. savi, paperimassa, muovailuvaha, taikataikina)

- rakentelu (esim. pahvi, rautalanka, tikut, luonnonmateriaalit, kierrätysmateriaalit)

- painomenetelmiin tutustuminen (esim. sormipainanta, monotypia, leimasinpainanta)

- valokuvaus: välineen käyttö, tutustutaan kuvauslupaan

- kuvalliset muuntujat: (värioppi: pää- ja välivärit, kylmä ja lämmin, viiva, muoto, vaaka, pysty, vino)

- erilaiset kuvatyypit (esim. kuvituskuvat, lehtikuvat, mainos, muotokuva, maisema) havainnoinnin tai työskentelyn kohteena ja lähtökohtana

- kuvallisen vaikuttamisen keinot (esim. liikennemerkit, mainokset)

- rakennettu ja luonnon ympäristö (esim. koti, koulu, metsä, vuodenajat, kuukaudet, kasvi- ja eläinlajit)
- arvioinnissa korostuu prosessin arviointi

- prosessin arvioinnissa välineenä esim. itsearviointilomake (työskentelyn vaiheet näkyviin)

- prosessin arvioinnissa käytetään suuntaa antavia merkintöjä (esim. kiitettävä, hyvä jne. tai visuaalinen kuvio)

- suullinen arviointi on jatkuvaa, ohjaavaa ja konstruktiivista

- vertaisarviointia aletaan harjoitella

Laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Asetetaan tavoitteita ja toimitaan niiden mukaan. Arvioidaan omaa toimintaa.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Havaitaan, ymmärretään, koetaan, tulkitaan ja tuotetaan kuvataidetta ja -kulttuuria

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Huolehditaan työturvallisuudesta ja työskentely-ympäristön siisteydestä sekä työvälineistä.

L4 Monilukutaito
Erotetaan fakta ja fiktio kuvaviestinnässä. Kriittisen kuvalukutaidon kehittyminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tuotetaan kuvia monipuolisesti käyttäen teknologian tarjoamia käyttöympäristöjä.

L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys
Opitaan pitkäjänteistä työskentelyä ja vastuunkantamista. Toteutetaan projekteja ja toimitaan ryhmässä.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Käytetään kuvia vaikuttamisen välineenä.