Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

1. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ajattelun taidot

- Matematiikka tuodaan osaksi arkea
- Leikkien avulla havainnoidaan yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
- Ajattelun muuttaminen matematiikan kielelle
- Oppilas osaa kuvata matemaattisen lauseen kuvilla ja havaintovälineillä
- Harjoitellaan noudattamaan vaiheittaisia toimintaohjeita
S2 Luvut ja laskutoimitukset

- Lukukäsite: lukumäärä, lukusana, numeromerkintä. Ymmärrystä luvuista laajennetaan laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla.

- Lukujen ominaisuuksien tutkiminen (parillisuus)

- Lukujen 1-10 hajotelmat

- Lukujen vertailu ja asettaminen järjestykseen lukualueella 0-20 ja sitten lukualueella 0-100

- Yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-20 ja sitten lukualueella 0-100

- Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita

S3 Geometria ja mittaaminen

- Havainnoidaan arkielämän kolmiulotteista ympäristöä. Suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.

- Tutustutaan yhdessä kappaleisiin ja tasokuvioihin. Keinoina käytetään rakentamista ja piirtämistä.

- Tutustutaan mittaamiseen

- Tutustutaan käsitteisiin pituus, massa, tilavuus ja aika (keskeiset mittayksiköt)

- Kellonajat ja ajan yksiköt

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

- Harjoitellaan tietojen keräämistä kiinnostavista aihepiireistä

- Yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien tunnistamista

2. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Ajattelun taidot

- Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista

- Ohjelmoinnin alkeet, laaditaan vaiheittaisia toimintaohjeita

S2 Luvut ja laskutoimitukset

- Lukujen vertailu ja asettaminen järjestykseen lukualueella 0-20 ja sitten lukualueella 0-100

- Yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 0-20 ja sitten lukualueella 0-100

- Harjoitellaan vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa

- Kertolaskun käsite opetallaan konkretian avulla

- Opetellaan kertotauluja 0-5 ja 10

- Tutustutaan kertolaskun ja jakolaskun yhteyteen

- Murtoluvun käsitteeseen tutustuminen

- Harjoitellaan tuloksen suuruusluokan arviointia konkreettisesti

S3 Geometria ja mittaaminen

- Tutustutaan yhdessä kappaleisiin ja tasokuvioihin. Keinoina käytetään rakentamista ja piirtämistä. Ohjataan löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan em. voidaan luokitella.

- Harjoitellaan mittaamista

- Harjoitellaan käsitteiden pituus, massa, tilavuus ja aika käyttöä (keskeiset mittayksiköt)

- Kellonajat ja ajan yksiköt

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot

- Harjoitellaan tietojen keräämistä kiinnostavista aihepiireistä

- Yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien tutkiminen