Evankelisluterilainen uskonto

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon

- oma perhe, suku

- erilaiset perheet

- Raamatun kertomuksia ja suuria juhlapyhiä

- kirkkovuoden juhlia

- virret ja muu hengellinen musiikki

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- kirjallinen itsearviointi (esim. hymynaamat)

S2 Uskontojen maailma

- oman paikkakunnan uskonnolliset yhteisöt

- kotiseurakunta

S3 Hyvä elämä

- erilaisuus ja toisten hyväksyminen

- pelko ja rohkeus

- omatunto

- oikea ja väärä Raamatun kertomusten kautta

- oppilaiden omasta elämästä nousevien kysymyksien pohtiminen

Laaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja ( esim musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille. (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)


Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 2


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Suhde omaan uskontoon

- elämänkaareen lliityvät juhlat

- kristilllistä symboliiikkaa ja liturgiset värit

- kirkkovuoden juhlia

- virret ja hengellinen musiikki

- Isä meidän -rukous

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- kirjallinen itsearviointi (esim. hymynaamat)

S2 Uskonojen maailma

- oman paikkakunnan uskonnoliset yhteisöt

- kotiseurakunta

S3 Hyvä elämä

-kultainen sääntö

- riitojen ratkaiseminen

- minä olen arvokas ja Jumalan luoma

- oma ja toisten oma Raamatun kertomusten kautta ( esim laupias samarialainen)

- oppilaiden omasta elämästä nousevien kysymyksien pohtiminen

Laaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja ( esim musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille. (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)