Ortodoksinen uskonto

Ortodoksisen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1 ja 2

Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon

Ortodoksinen perheeni:

- ortodoksisen identiteetin vahvistuminen
- ortodoksinen perinne perheessä
- muut kristilliset perinteet perheessä ja lähiympäristössä
- paastoperinne
- kirkkovuoden juhlat
- kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- kirjallinen itsearviointi (esim. hymynaamat)

S2 Uskontojen maailma

Oma seurakuntani:

- oman seurakunnan eri toimintamuodot

Jeesuksen elämä:

- Jeesuksen elämän pääkohdat
- elämää Jeesuksen ajan Palestiinassa

Muihin kirkkoihin ja lähiympäristön uskontoihin tutustuminen
S3 Hyvä elämä

- erilaisuus ja toisten hyväksyminen
- eettisten kysymysten pohtiminen
- pelko ja rohkeus
- omatunto
- oikea ja väärä Raamatun kertomusten kautta
- oppilaiden omasta elämästä nousevien kysymyksien pohtiminen

Laaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja ( esim musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille. (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)