Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

1. lk


Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2
Sisältöalueiden vuosikiertotaulukko.pdf


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Kasvaminen hyvään elämään

- ystävyys ja sen merkitys

- oikea ja väärä

- ihmisen hyvyys

- toisen ihmisen kunnioitus ja kuunteleminen

- selkeä itseilmaisu

Laaja-alainen osaaminen:
-Omalle työskentelylle asetetaan opettajan ohjauksessa tavoitteet ja työtavat. Jakson päätyttyä yhdessä arvioidaan tavoitteiden toteutumista.
- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon.
(L1, L7, L4)

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- kirjallinen itsearviointi (esim. hymynaamat)

S2 Erilaisia elämäntapoja

- kuka minä olen?

- oma identiteetti

- erilaiset tavat elää ja ajatella

- erilaiset kodit ja erilaisuuden ymmärtäminen

- oma kulttuuritausta

- oppilaita kiinnostavat erilaiset kultuurit

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas keskustelee itsestään ja perheestään ja osaa kuunnella toisten puheenvuoroja
-Oppilasta kannustetaan huolehtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista
(L2, L3)

S3 Yhteiselämän perusteita

- luottamus, reiluus, rehellisyys ja rauha

- sääntöjen merkitys oppilaan elämään liiittyvissä tilanteissa ja ympäristöissä

- lapsen oikeuksiiin tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas oppii toimimaan toisten kanssa yhdessä ja ymmärtää sääntöjen merkityksen elämään liittyvissä tilanteissa.
- Oppilas hakee ohjatusti tietoa lapsen oikeuksista ja niiden toteutumisesta eripuolella maailmaa.
(L6, L5)

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

- lähiympäristö

- maapallon erilaiset elämänmuodot

- tutustuminen kertomuksiin maailmansynnystä

- omat valinnat ja oman toiminnan vaikutus

- luontokokemukset


Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas tiedostaa oman toiminnan vaikutuksen lähiympäristöön. (L7)

2. lk


Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2
Sisältöalueiden vuosikiertotaulukko.pdf

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Kasvaminen hyvään elämään

- ystävyys ja sen merkitys

- oikea ja väärä

- ihmisen hyvyys

- toisen ihmsen kunnioitus ja kuunteleminen

- selkeä itseilmaisu

Laaja-alainen osaaminen:
-Omalle työskentelylle asetetaan opettajan ohjauksessa tavoitteet ja työtavat. Jakson päätyttyä yhdessä arvioidaan tavoitteiden toteutumista.
- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon.
(L1, L7, L4)

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- kirjallinen itsearviointi (esim. hymynaamat)S2 Erilaisia elämäntapoja

- kuka minä olen?

- oma identiteetti

- erilaiset tavat elää ja ajatella

- erilaiset kodit ja erilaisuuden ymmärtäminen

- oma kulttuuritausta

- oppilaita kiinnostavat erilaiset kultuurit

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas keskustelee itsestään ja perheestään ja osaa kuunnella toisten puheenvuoroja
-Oppilasta kannustetaan huolehtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista
(L2, L3)

S3 Yhteiselämän perusteita

- luottamus, reiluus, rehellisyys ja rauha

- sääntöjen merkitys oppilaan elämään liiittyvissä tilanteissa ja ympäristöissä

- lapsen oikeuksiiin tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas oppii toimimaan toisten kanssa yhdessä ja ymmärtää sääntöjen merkityksen elämään liittyvissä tilanteissa.
- Oppilas hakee ohjatusti tietoa lapsen oikeuksista ja niiden toteutumisesta eripuolella maailmaa.
(L6, L5)

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

- lähiympäristö

- maapallon erilaiset elämänmuodot

- tutustuminen kertomuksiin maailmansynnystä

- omat valinnat ja oman toiminnan vaikutus

- luontokokemukset


Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas tiedostaa oman toiminnan vaikutuksen lähiympäristöön. (L7)