13.3.2 Toinen kotimainen kieli

Heinolassa ei järjestetä toisen kotimaisen kielen opetusta vuosiluokilla 1-2