Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

Tuki ja tiedottaminen siirtymävaiheessa

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja tukea kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä. Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opintojen alkamista.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

  • 2. luokan opettajat yhdessä laaja-alaisten erityisopettajien kanssa keräävät tarvittavat siirtotiedot sekä valmistelevat erityisen- ja tehostetun tuen oppilaiden siirtymisen kolmannelle luokalle yhteistyössä huoltajien kanssa
  • luokanopettajat ja laaja-alaiset erityisopettajat kartoittavat lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan valmiuksia ja opiskelutaitoja
  • lain edellyttämä erityisen tuen tarkistaminen tehdään toisen vuosiluokan keväällä
  • opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö huolehtivat tarvittavasta yhteistyöstä, jotta siirtyminen sujuu joustavasti
  • huoltajia tiedotetaan siirtymävaiheesta ja koulun vaihtuessa järjestetään kouluun tutustumismahdollisuuksia