Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3. lk


Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Miten musiikissa toimitaan

- laulaminen
- liikkuminen
- keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita yhteismusisoinnissa
- opettajan jatkuva havainnointi (esimerkiksi "pika-arviointi")
- oppilaan itsearviointi helpoilla tavoilla (esim. hymynaamoilla, peukuilla)

Laaja-alainen osaaminen:
L2, L3, L4, L5, L6
- yhteismusisointi kehittää vuorovaikutustaitoja ja ilmaisua
- painotetaan rohkeutta yrittää
- omien taitojen kehityksen huomaaminen
- oman ja toisten kulttuuriperintöihin tutustuminen ja niiden arvostaminen


S2 Mistä musiikki muodostuu

- yksinkertaisten musiikillisten rakenteiden hahmottaminen

- nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn perusteita sekä musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoaLaaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L4, L5
- musiikkitiedon soveltaminen musisoinnissa
- musiikin termistön ja merkintöjen ymmärtäminen ja käyttäminen
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

- musiikin kuuntelua ja mielipiteen ilmaisua

- tutustuminen mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin

- kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö


- esimerkiksi kuuntelupäiväkirjan pitäminen (opettelu)

Laaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L3, L4, L5
- musisoidessa otetaan huomioon oma ja toisten turvallisuus, esim. äänenvoimakkuus ja sähkölaitteet


S4 Ohjelmisto

- improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen

- suomalaista musiikkia

- erilaisiin soittimiin tutustumista

- harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähdenLaaja-alainen osaaminen:
L2, L4, L5, L6
- soittotaitojen kehittyminen pitkäjänteisen harjoittelun kautta
4. lk


Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Miten musiikissa toimitaan

- melodia- ja sointusoittimien alkeita

- laulua yksin ja pienissä ryhmissä, kaanoneita

- improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen

- opettajan jatkuva havainnointi
- oppilaan itsearviointi helpoilla tavoilla (esim. hymynaamoilla, peukuilla)

Laaja-alainen osaaminen:
L2, L3, L4, L5, L6
- yhteismusisointi kehittää vuorovaikutustaitoja ja ilmaisua
- painotetaan rohkeutta yrittää
- omien taitojen kehityksen huomaaminen
- oman ja toisten kulttuuriperintöihin tutustuminen ja niiden arvostaminen


S2 Mistä musiikki muodostuu

- nuotinluvun alkeita; nuotit g-avaimella

- rytminkäsittelyn perusteita sekä musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa

- kehollinen ilmaisu kokonaisvaltaisesti liikkuenLaaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L4, L5
- musiikkitiedon soveltaminen musisoinnissa
- musiikin termistön ja merkintöjen ymmärtäminen ja käyttäminenS3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

- musiikin kuuntelua ja arviointia em. taitoja syventäen

- tutustuminen mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin

- kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö

- harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden


- esimerkiksi kuuntelupäiväkirjan pitäminen (opettelu)

Laaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L3, L4, L5
- musisoidessa otetaan huomioon oma ja toisten turvallisuus, esim. äänenvoimakkuus ja sähkölaitteet


S4 Ohjelmisto

- improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen

- Suomen ja Pohjoismaiden musiikkia; sekä taide- että perinnemusiikkia


Laaja-alainen osaaminen:
L2, L4, L5, L6
- soittotaitojen kehittyminen pitkäjänteisen harjoittelun kautta


5. lk


Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Miten musiikissa toimitaan

- tutustumista bändisoittoon ja -soittimiin mahdollisuuksien mukaan, yhteisoittoa, melodiasoittoa

- laulua yksin ja pienryhmissä, laulua mikrofoniin, moniääniseen lauluun tutustumista

- improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen

- opettajan jatkuva havainnointi
- oppilaan itsearviointi monipuolisesti esimerkiksi kaavakkeilla (kts.liite 1)
- vertaisarviointi (myönteisen palautteen antaminen osallistumisesta)
Laaja-alainen osaaminen:
L2, L3, L4, L5, L6
- yhteismusisointi kehittää vuorovaikutustaitoja ja ilmaisua
- painotetaan rohkeutta yrittää
- omien taitojen kehityksen huomaaminen
- oman ja toisten kulttuuriperintöihin tutustuminen ja niiden arvostaminen
S2 Mistä musiikki muodostuu

- nuotit g-avaimella, aika-arvot, tauot ja tahtilajit

- opittujen musiikin elementtien käyttäminenLaaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L4, L5
- musiikkitiedon soveltaminen musisoinnissa
- musiikin termistön ja merkintöjen ymmärtäminen ja käyttäminen


S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

- musiikin kuuntelua ja arviointia em. taitoja syventäen

- tutustuminen mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin

- kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö

- harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden


- esimerkiksi kuuntelupäiväkirjan pitäminen

Laaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L3, L4, L5
- musisoidessa otetaan huomioon oma ja toisten turvallisuus, esim. äänenvoimakkuus ja sähkölaitteet

S4 Ohjelmisto

- improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen

- sinfoniaorkesterin soittimiin tutustuminen

- maailmanmusiikkia: EurooppaLaaja-alainen osaaminen:
L2, L4, L5, L6
- soittotaitojen kehittyminen pitkäjänteisen harjoittelun kautta
6. lk


Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Miten musiikissa toimitaan

- opittujen taitojen käyttö yhteissoitossa

- bändisoittoa; komppeja rummuilla, bassolla vähintään vapaat kielet, sointusoittimella muutamaa sointua käyttäen; esim. kitara, kosketinsoitin, ukule

- laulaminen; yhteislaulua, laulua yksin ja pienissä ryhmissä, mikrofoniin laulamista, kaanoneita, kaksiäänisiä, lisä-ääniä

- äänenkäyttöä ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia

- kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitojen mukaan, kehorytmejä, laululeikkejä ja ilmaisua kokonaisvaltaisesti liikkuen

- opettajan jatkuva havainnointi
- oppilaan itsearviointi monipuolisesti esimerkiksi kaavakkeilla (kts.liite 1)
- vertaisarviointi (myönteisen palautteen antaminen osallistumisesta ja toisten huomioonottamisesta)

Laaja-alainen osaaminen:
L2, L3, L4, L5, L6
- yhteismusisointi kehittää vuorovaikutustaitoja ja ilmaisua
- painotetaan rohkeutta yrittää
- omien taitojen kehityksen huomaaminen
- oman ja toisten kulttuuriperintöihin tutustuminen ja niiden arvostaminen


S2 Mistä musiikki muodostuu

- opittujen musiikin elementtien käyttäminen ja soveltaminen

- nuotit g-avaimella

- aika-arvot, tauot ja tahtilajit

- muotorakenteet
Laaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L4, L5
- musiikkitiedon soveltaminen musisoinnissa
- musiikin termistön ja merkintöjen ymmärtäminen ja käyttäminen


S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

- omien musiikillisten näkemysten esittäminen

- tutustuminen mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin

- kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö

- harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden


- esimerkiksi kuuntelupäiväkirjan pitäminenLaaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L3, L4, L5
- musisoidessa otetaan huomioon oma ja toisten turvallisuus, esim. äänenvoimakkuus ja sähkölaitteet
S4 Ohjelmisto

- improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen

- tutustutaan musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin eri ajanjaksoilta esim. maailmanmusiikkia: Afrikka, Aasia, Australia

- länsimaisen taidemusiikin historiaa antiikista romantiikkaan


Laaja-alainen osaaminen:
L2, L4, L5, L6
- soittotaitojen kehittyminen pitkäjänteisen harjoittelun kautta