Evankelisluterilainen uskonto

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- Raamatun Vanhan Testamentin kertomuksia

- alkukertomusten tulkinta

- Raamatun näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa

- virret ja hengellinen musiikki

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi

S2 Uskontojen maailma

- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteiset profeetat esim. Abraham

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa
S3 Hyvä elämä

- oman uskonnon alkujuuriin tutustuminen

- elämän kysymykset ja arvot sekä niiden pohdinta

- 10 käskyä ja elämän pelisäännöt

- toisen mielipiteen kunnioittaminen

Laaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden tarinoiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja (esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille. (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kymmenen käskyn merkitystä yleiseettisenä ohje arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon

- Raamatun käyttö

- Uuden Testamentin kertomuksia

- Jeesuksen elämä ja opetukset

- kristinuskon synty

- Paavali

- lähetystyö

- Isä Meidän- rukous

- sakramentit

- kirkkovuosi

- virret ja hengellinen musiikki

- Raamatun näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi

S2 Uskontojen maailma

- Jeesuksen opetukset ja vertaukset

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen
S3 Hyvä elämä

-Kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky

- YK:n lastenoikeudet

- ihmisarvo, elämänkunnioitus ja luonnon vaaliminen

- toisen mielipiteen kunnioittaminen

- oman uskonnon alkujuuriin tutustuminen

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen
Laaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja ( esim musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille. (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Suhde omaan uskontoon

- oman uskonnon historiaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen ( Suomen kirkkohistoria)

- sakramentit: kaste ja ehtoollinen

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut ja väittelyt, joita opettaja tarkkailee

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointiS2 Uskontojen maailma

- juutalaisuus ja islam Euroopassa

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissa


S3 Hyvä elämä

- muiden uskontojen, ja toisen pyhän kunnioittaminen

- YK:n ihmisoikeudet

- globaali vastuu, elämän taidot ja itsekunnioitus

- ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaaLaaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja ( esim musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille sekä tutustumme erilaisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin (L2, 6)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)
- opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokonesovelluksia tiedon hankinnassa ja erilaisten esitysten tekemisessä. Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa ja pyritään kasvattamaan oppilaita vastuullisiksi "somekäyttäjiksi". (L5)

Uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen
Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Suhden omaan uskontoon

- oman uskonnon historiaan ja sen luomaan kulttuuriperintöön tutustuminen (kristinusko Euroopassa, eri kirkkokunnat ja niiden synty, luterilainen kirkko)

- Paavali

- lähetystyö

- kirkolliset toimitukset

- kotikirkko

- virret ja hengellinen musiikki- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut ja väittelyt, joita opettaja tarkkailee

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi


S2 Uskontojen maailma

- kristinusko Euroopassa

- Suomen ja Euroopan uskonnollinen nykytilanne

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa

- kristinuskon näkyminen taiteessa, tieteessä ja kulttuurissaS3 Hyvä elämä

- YK:n ihmisoikeudet ja lastenoikeudet

- omat valinnat ja arvot

- muiden uskontojen ja toisen pyhän kunnioittaminen

- ajankohtaisten eettisten ongelmien ja tilanteiden pohdintaa esim. uutiset, tapahtumat, omat kokemuksetLaaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja ( esim musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille sekä tutustumme erilaisisiin hyväntekeväisyysjärjestöihin (L2, 6)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)
- opetuksessa pyritään hyödyntämään erilaisia tietokonesovelluksia tiedon hankinnassa ja erilaisten esitysten tekemisessä. Opetuksessa voidaan hyödyntää sosiaalista mediaa ja pyritään kasvattamaan oppilaita vastuullisiksi "somekäyttäjiksi". (L5)