Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6

Taustat, kielitaito, käsitteet, osallisuus ja oma-aloitteisuus

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Kysymyksiä ja ehdotuksia (paikallinen tarkennus)

Opetuksessa pyritään luomaan kiireetön ja avoin ilmapiiri, jossa on tilaa erilaisille näkemyksille ja ajatuksille. Opetuksessa pyritään ottamaan huomioon erilaiset oppijat esim käyttäen erilaisia opetusmenetelmiä.