Ortodoksinen uskonto

Ortodoksisen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3

Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon


- oman seurakunnan toiminta
- liturgisen käyttäytymisen pääpiirteet
- perehtyminen Vanhan testamentin kertomuksiin ja niiden sanomaan
- luomiskertomus
- muut alkukertomukset ja patriarkkakertomukset
- Egyptistä luvattuun maahan
- kymmenen käskyä

Kirkon jäsenenä:
- oman seurakunnan kirkko, sen ikonit, papisto ja seurakuntalehti ja verkkosivut
- jumalanpalveluksissa käyttäytyminen

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi

S2 Uskontojen maailma

- erilaiset uskonnolliset ilmiöt mediassa
S3 Hyvä elämä

- oman uskonnon alkujuuriin tutustuminen

- elämän kysymykset ja arvot sekä niiden pohdinta

- 10 käskyä ja elämän pelisäännöt

- toisen mielipiteen kunnioittaminen

- keskustelua käskyjen merkityksestä nykyisin - eettisyyteen kasvaminen:

Laaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden tarinoiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja (esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille. (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kymmenen käskyn merkitystä yleiseettisenä ohje arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)

Ortodoksisen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4

Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon


Uusi testamentti
- Jeesuksen elämä ja opetukset
- evankeliumien kirjoittajat
- ylösnousemus ja uusi elämä
- Uuden testamentin ajanhistoriaa

Sakramentit
- kaste, mirhallavoitelu, katumus ja ehtoollinen

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi

S2 Uskontojen maailma

- Jeesuksen elämä ja kristinuskon perustotuuksia
S3 Hyvä elämä

Eettisyyteen kasvaminen
- pelastus ja iankaikkinen elämä, toisten palvelemisen kautta

Laaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden tarinoiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja (esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille. (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)

Ortodoksisen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 5

Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon

Kirkkovuosi
- suuret juhlat, kirkkomusiikki
- paastot
- pyhät ihmiset ja heidän muistopäivänsä
- oma suojeluspyhä
- kirkon opettajia ja marttyyreja

Suomen hiippakunnat ja luostarit
- Valamo ja Lintula
- hiippakuntajako


- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi

S2 Uskontojen maailma


- lähiympäristön muita kirkkoja ja uskontoja
- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja eriyttäviä piirteitä
- muiden uskontojen ominaispiirteet
S3 Hyvä elämä

Laaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden tarinoiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja (esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille. (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään korostamaan yksilön vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)

Ortodoksisen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon


- Profeetat, kuninkaiden aika ja Apostolien teot
- Raamatun käyttö jumalanpalveluksissa (evankeliumi, epistola, psalmit)
- pääpiirteinen tutustuminen kirkkokalenteriin
- sakramentit, toimitukset ja niiden merkitys
- kirkkovuosi, liturginen vuorokausi, eri viikonpäivien muistot
- liturgia, vigilia, paasto- ja juhlaperinteet
- muut pyhät toimitukset esim. rakennusten ja ruoan siunaamisesta hautaus- ja muistopalveluksiin
- kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki
- Nikealais- Konstantinopolilainen uskontunnustus ja uskonopin keskeiset kohdat


- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi

S2 Uskontojen maailma

- Raamatun synty ja sisältö
- VT:n ja UT:n välinen yhteys
- Raamatun useat eri kirjoittajat - niistä tärkeimmät
- Raamatun tarjoama kuva ihmisen perusturvallisuudesta
- Raamatun ihmiskuvan (kuva ja kaltaisuus) näkökulma

S3 Hyvä elämä

Laaja-alainen osaaminen:
-opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden tarinoiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta. (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö- pari ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja (esim. musiikki, kuvataide, tietotekniikka). ( L4, 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan esim vierailujen avulla. Opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille. (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille yleiskuva kirkon opista ja Raamatun pelastusilmoituksen merkitys yleiseettisenä ohjeena arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin. (L3, 7)