Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 5-6

Merkitys, arvot ja asenteet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena - luokat 5-6 S1-S5 L1-L7

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen
T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä - luokat 5-6 S1-S5 L1, L2, L4, L5, L7
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden - luokat 5-6 S1-S5 L1, L2, L4-L7

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen
T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä - luokat 5-6 S1-S5 L1, L2, L3
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja - luokat 5-6 S1-S5 L2-L4, L6, L7
T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille - luokat 5-6 S1-S5 L2, L4,L7
T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille - luokat 5-6 S1-S5 L1-L7
T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa - luokat 5-6 S1-S5 L1, L2, L4, L7

Historiallisen tiedon käyttäminen

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen
T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä - luokat 5-6 S1-S5 L1, L2, L4
T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä - luokat 5-6 S1-S5 L1-L7
T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa - luokat 5-6 S1-S5 L2-L4, L6, L7