Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5-6

5. lk

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 5-6 Historian arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty

- kivikausi, pronssikausi ja rautakausi

- varhaiset korkeakulttuuritLaaja-alainen osaaminen:

Oppiaineeseen liittyy syiden ja seurauksien pohtiminen (L1)
Olennaisen tiedon siivilöiminen epäolennaisesta (L1


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

S2 Vanha aika ja antiikin perintö

- antiikin Kreikka

- antiikin Rooma


Laaja-alainen osaaminen
Lähteiden tulkinta (L1)
Kriittisyys ja lähteiden tulkinta (L2)
Kuvat, tilastot, kartat, elokuvat, nettisisällöt ja kirjalliset lähteet sekä niiden tulkinta (L4)
Tiedon hakeminen hakusanoilla, nettipalveluiden käyttö (L5)

- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)
6. lkHistorian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 5-6 Historian arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S3 Keskiaika

- Rooman valtakunnan jakautuminen ja sen seuraukset Euroopassa
- Lännen ja idän kulttuurien piirteet
- Keskiaika Euroopassa
- Keskiaika Suomessa
Laaja-alainen osaaminen:
Lähteiden tulkinta (L1) Nettilähteisiin tutustuminen (L4) Kuvien, tilastojen ja karttojen ymmärtäminen (L4) Esitysgrafiikan käytön ja tekstinkäsittelyn oppiminen ja harjoittaminen (L5)


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- sähköisten projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)
S4 Uuden ajan murrosvaihe

- renessanssi

- löytöretket

- uskonpuhdistus

- maailmankuvan muutos

- itsevaltiuden aikaOppiaineeseen liittyvien syiden ja seurauksien pohtiminen (L1)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Eri rooleihin samaistuminen ( L2)
Erilaisten lähteiden tulkinta (L4)
Tiedon etsinnän opiskelu (L5)


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- draamallisten projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

- taideportfolio (esim. kirjallinen)

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)


S5 Suomi osana Ruotsia

- Suomi osana Ruotsia uudella ajalla
Laaja-alainen osaaminen:
Historiallisen muutoksen havaitseminen (L1)
Historian lähteiden tulkinta (L4)
Tiedon etsinnän opiskelu (L5)
Arkistolähteiden, kuvien, tilastojen, karttojen, elokuvien, nettisisältöjen tulkinta (L4)


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- projektitöiden (esim. Heinolan historialliset matkakohteet -opas) esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)