Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 5-6

Tutkiva opiskelutapa, tiedon käsittely ja tekstin ymmärtäminen

Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään tulkintoja, vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä käytettyjä käsitteitä.