Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

3 lk


​​ Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 Sisältöalueiden vuosikiertotaulukko.pdf


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.
Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvaminen hyvään elämään

- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuunttelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeuden mukaisuus joka päiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun , uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtemisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)
- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearvionti


S2 Erilaisia elämäntapoja

- suomalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kultturiperinnöstä.
(L2, L5)
S3 Yhteiselämän perusteita

- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajatttelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestäväkehitys


Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon, kehittämään omaa ajatteluaan ja perustelemaan näkemyksiään.
- Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)
4. lk

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 Sisältöalueiden vuosikiertotaulukko.pdf

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvaminen hyvään elämään

- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuunttelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeuden mukaisuus joka päiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun , uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtemisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)
- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearvionti
S2 Erilaisia elämäntapoja

- suomalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kultturiperinnöstä.
(L2, L5)
S3 Yhteiselämän perusteita

- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajatttelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestäväkehitys

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon, kehittämään omaa ajatteluaan ja perustelemaan näkemyksiään.
- Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)

5. lk


Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 Sisältöalueiden vuosikiertotaulukko.pdf


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Kasvaminen hyvään elämään

- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuunttelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeuden mukaisuus joka päiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun , uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:

- Oppilas ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtemisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)
S2 Erilaisia elämäntapoja

- suomalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kultturiperinnöstä.
(L2, L5)
S3 Yhteiselämän perusteita

- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)
S4 Luonto ja kestävä kehitys

- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajatttelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestävä kehitys

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon, kehittämään omaa ajatteluaan ja perustelemaan näkemyksiään.
- Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)
- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut tai väittelyt, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearvionti
6. lk


Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 Sisältöalueiden vuosikiertotaulukko.pdf


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1
- toisen ihmisen kohtaaminen ja erilaiiset näkökulmat
- harjoitellaan toisen ihmisen kuuunttelemista
- yhdenvertaisuus
- oikeuden mukaisuus joka päiväisessä elämässä
- arvot ja normit
- hyvä elämä
- onnellisuus
- vapaus ja vastuu erityisesti ajattelun , uskonnon ja elämänkatsomuksen näkökulmasta

Laaja-alainen osaaminen:

- Oppilas ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja kuuntelemaan toisten näkemyksiä.
- Oppilas tiedostaa itsestä huolehtemisen tärkeyden arjessa ja sitä kautta hyvinvoinnin vaikutuksen hyvään elämään. (L1, L3)
S2
- suomalainen kulttuuri
- kulttuurivähemmistöt
- erilaiset elämän- ja maailmankatsomukset
- yhdenvertaisuus, hyväksyminen, ymmmärtäminen, tietäminen, uskominen, luuleminen
- maailman kulttuuriperintöön tutustuminen

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilas tutustuu erilaisiin kulttuureihin ja kulttuurivähemmistöihin.
- Oppilasta ohjataan hakemaan tietoa maailman kultturiperinnöstä.
(L2, L5)
S3
- lupaus
- yhdenvertaisuuus
- demokratia
- velvollisuus
- sopimus
- oikeus
- lasten oikeuksiin tutustuminen ja niiden toteutumisen pohtiminen lähellä ja kaukana

Laaja-alainen osaaminen:
-Oppilas ymmärtää sopimuksen merkityksen omassa lähiympäristössään. (L6)
S4
- erilaiset aikakäsitykset ja tavat selittää maailmaa
- luontokäsitykset
- tietokäsittykset
- oman ajatttelun kehittäminen ja omien näkemysten perustelu
- kriittinen ajattelu
- luonnon ja ihmisen tulevaisuus
- kestäväkehitys

Laaja-alainen osaaminen:
- Oppilasta ohjataan suhtautumaan kriittisesti eripuolilta tulevaan tietoon, kehittämään omaa ajatteluaan ja perustelemaan näkemyksiään.
- Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että omalla osallistumisella ja vaikuttamisella on merkitystä ympäristön hyvinvoinnille.
(L4, L7)
- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut tai väittelyt, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearvionti