Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Kysymyksiä ja ehdotuksia. (paikallinen tarkennus)