Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6

Kysymyksiä ja ehdotuksia (paikallinen tarkennus)