Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Kysymyksiä ja ehdotuksia (paikallinen tarkennus)