Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6

Kysymyksiä ja ehdotuksia (paikallinen tarkennus)