Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Kysymyksiä ja ehdotuksia (paikallinen tarkennus)