Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6

5. lk


Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6 Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

- työnteon merkitys

- kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet

- vastuu ympäristöstä

S2 Demokraattinen yhteiskunta


S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

- hankkeiden eteenpäin vieminen

- ikärajat

- sääntöjen noudattamisen tärkeys

- koulun pelisäännöt ja kouludemokratiaLaaja-alainen osaaminen:

Oppiaineiseen liittyy syiden ja seurauksien pohtiminen (L1)
Arvostusten muuttaminen (L1)
Eri rooleihin samaistuminen ja ajankohtaisten asioiden läpikäynti (L2)
Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet (L3)
Tiedon hakeminen (L4)
Puolueet ja niiden kautta vaikuttaminen (L7)
Äänestämisen harjoittelu (L7)
Omien mielipiteiden perustelemisen harjoitteleminen ja muiden mielipiteiden kunnioittaminen (L7)


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

-kokeet


S4 Taloudellinen toiminta

- arkielämän kustannukset

- perheen ja koululaisen menot ja tulot

- säästämisen merkitys

Laaja-alainen osaaminen:

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Monilukutaito (L4)
Tieto ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

-kokeet


6. lk


Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6 Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

- vastuu ympäristöstä

- kestävän kehityksen periaatteet

Laaja-alainen osaaminen:

S2 Demokraattinen yhteiskunta

- oppilaskunta

- vaalit ja äänestäminen

- valtiollisten ja kunnallisten elinten perustehtävätLaaja-alainen osaaminen:
 • Oppilas oppii ymmärtämään, että on olemassa monenlaisia ihmisiä (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisutaidot (L2)
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen (L7)

- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

- kokeet
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

- mediavastuu

- tekijänoikeudet

- mediakriittisyys ja - taidot

Laaja-alainen osaaminen:

S4 Taloudellinen toiminta

- oman talouden hallinta

- rahan lainaaminen

- työelämään tutustuminen (TET-päivä)

Laaja-alainen osaaminen:
- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

- kokeet


4. lk

et)
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6 Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

- erilaiset perhemuodot

- liikennesäännöt ja toisten huomioiminen

- kodin työt

- vastuu ympäristöstä

- asumismuodot ja asuminen


Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelylle asetetaan tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista, itsearviointi (L1)
 • Vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen liikenteessä (L3)
 • Erilaisten yhteiskunnallisten käsitteiden ymmärtäminen (L4)
 • Tiedon etsintä tietokoneen avulla esim. liikennesääntöjen opiskelu netin avulla (L5)
 • Ympäristötietoisuuden ja osallistumisen kehittyminen (L7)

- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut

- kotityöpäiväkirja


S2 Demokraattinen yhteiskunta

- yhteiskunnan säännöt ja tapakulttuuri

- lapsen oikeudet ja velvollisuudet

- sääntöjen noudattamisen merkitys

.- vaalit ja äänestäminenLaaja-alainen osaaminen:
 • Oppilas oppii ymmärtämään, että on olemassa monenlaisia ihmisiä ja oppii suhtautumaan heihin avoimesti (L1)
 • Vuorovaikutus ja ilmaisutaidot erilaisissa tilanteissa (L2)
 • Monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen (L2)
 • Kansalisen oikeudet ja velvollisuudet (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen (L7)


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- muistiinpanot

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelutS3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

- hankkeiden eteenpäin vieminen
Laaja-alainen osaaminen:S4 Taloudellinen toiminta

- raha ja sen käsittely
Laaja-alainen osaaminen: