7.2 Yleinen tuki

Yleinen tuki

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Paikallinen toteutus

Yleinen tuki on kaikille kuuluvaa tukea. Siihen kuuluvat mm. tukiopetus, opetuksen eriyttäminen, oppilaanohjaus ja oppilashuollollinen tuki. Yleistä tukea on esimerkiksi se, että opettaja huomioi oppilaan yksilöllisiä taipumuksia oppimistyylin ja -tekniikan suhteen tai se että opettaja eriyttää oppisisältöjä, tehtäviin käytettävää aikaa ja opetusmenetelmiä. Yleistä tukea voi olla myös tukiopetuksen antaminen ja mahdollinen koulunkäyntiavustajan tuki oppimisessa ja koulunkäynnissä. Lisäksi osa-aikainen erityisopetus voi tulla kyseeseen yleisen tuen aikana. Kaikki tukitoimet voivat olla osana yleistä tukea niin kauan, kun opettaja arvelee omien keinojensa ja edellisten keinojen riittävän. Heinolan kaupungin intranetistä löytyy Tukitoimien seurantalomake. Tämän lomakkeen avulla opettaja voi seurata tukitoimien antamista niin yleisen, tehostetun kuin erityisenkin tuen aikana. Jos tavalliset opettajan tukitoimet ja yhteistyö vanhempien kanssa ei riitä, mietitään tehostettua tukea.

Yleinen tuki

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Paikallinen toteutus

Yleinen tuki on kaikille kuuluvaa tukea. Siihen kuuluvat mm. tukiopetus, opetuksen eriyttäminen, oppilaanohjaus ja oppilashuollollinen tuki. Yleistä tukea on esimerkiksi se, että opettaja huomioi oppilaan yksilöllisiä taipumuksia oppimistyylin ja -tekniikan suhteen tai se että opettaja eriyttää oppisisältöjä, tehtäviin käytettävää aikaa ja opetusmenetelmiä. Yleistä tukea voi olla myös tukiopetuksen antaminen ja mahdollinen koulunkäyntiavustajan tuki oppimisessa ja koulunkäynnissä. Lisäksi osa-aikainen erityisopetus voi tulla kyseeseen yleisen tuen aikana. Kaikki tukitoimet voivat olla osana yleistä tukea niin kauan, kun opettaja arvelee omien keinojensa ja edellisten keinojen riittävän. Heinolan kaupungin intranetistä löytyy Tukitoimien seurantalomake. Tämän lomakkeen avulla opettaja voi seurata tukitoimien antamista niin yleisen, tehostetun kuin erityisenkin tuen aikana. Jos tavalliset opettajan tukitoimet ja yhteistyö vanhempien kanssa ei riitä, mietitään tehostettua tukea.