LUKU 4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri

Toimintakulttuurin osa-alueiden arviointi suoritetaan seudullisesti vähintään perusopetuksen maakunnallisen kyselyn yhteydessä. Arviointia voidaan toteuttaa vuosittain eri teemoihin liittyen; työskentelyn monipuolisuus tai arjen turvallisuus, demokraattinen toiminta. Perusopetuksen maakunnallisesta arvioinnista saadaan yksikkökohtaiset tulokset, joita voidaan hyödyntää koulujen omissa arvioinneissa.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tulee laajuudeltaan olla vähintään viiden päivän mittaisia yhtäjaksoisia tai lukuvuoden aikana toteutettavia erillisiä kokonaisuuksia. Monialaiset opintokokonaisuudet tarkennetaan koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitelmat sisältävät myös koulukohtaiset käytänteet oppilaan arvioinnin suhteen.

Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmat tulee nivoutua toisiinsa, ei ainoastaan nivelvaiheiden osalta vaan laajempana kokonaisuutena.

Esiopetuksessa ja alkuopetuksen luokilla opetuksen voi rakentaa kokonaisopetuksen varaan tuntijaon pohjalta.