Motoriset taidot

Motoriset taidot

Tavoitteet:

Motoristen taitojen tavoitteena 1) on vahvistaa oppilaan kehon hahmottamista, 2) edistää karkea - ja hieno-motoristen taitojen kehittymistä sekä 3) tukea havaintomotoriikan kehittymistä monipuolisesti.Lisäksi 4) antaa mahdollisuuksia monipuolisesti harjoitella taitoja arjen eri tilanteissa.

Osa-alueet ja pääsisällöt:

1. Kehon tuntemus ja sen hahmottaminen
 • kehon osien tuntemus ja nimeäminen
 • suunnat ja tila
 • tasapaino
 • rytmiikka
 • voiman käyttö ja sen ohjaaminen eli fyysinen itsesäätely
2. Karkeamotoriset taidot
 • perusliikunta: ryömiminen, konttaaminen, kyykky, käveleminen, juokseminen,
 • erilaiset hyppelyt
 • kestävyys ja lihaskunto;
 • lajitaidot: yleisurheilu, uinti, hiihto, luistelu, pyöräily, erikoislajit ym.
3. Hienomotoriset taidot
 • silmän ja käden/jalan yhteistyö: tarttuminen ja irrottaminen, pinsettiote, kynäote, lusikkaote,pallon käsittely käsin ja jaloin
 • työtaidot: saksilla leikkaaminen, liimaaminen, pujottelu, muovailu, piirtäminen, värittäminen, maalaaminen, sahaaminen, hiominen, ruuvaaminen, mittaaminen, tinaaminen, käsin ja koneella ompelu, virkkaaminen, kutominen, neulominen, kuoriminen, pilkkominen ym.
4. Havaintomotoriikka
 • aistien toiminta: katseen kohdistaminen, äänen suunnan havaitseminen, tunnustelu
 • tarkkuus ja järjestelmällisyys havainnoissa
 • yksityiskohtien erottaminen: yhtäläisyydet ja erot
 • kokonaisuuksien havaitseminen: kuvion täydentäminen
 • kirjain- ja numeromuotojen oikea piirtäminen sekä koon ja paikan hahmottaminen

Oppiaineet joihin sisältyy motoristen taitojen harjoittelua:

Liikunta, käsityöt ja askartelu, musiikki, kotitalous, äidinkieli (etenkin kirjoittaminen)