Päivittäiset taidot

Päivittäiset taidot

Tavoitteet:

Oppilas oppii 1) huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään, siisteydestään ja tavaroistaan, 2) aktiivisesti osallistumaan elinympäristön toimintaan sekä kasvaa 3) omatoimisuuteenja 4) kohti itsenäistymistä.

Osa-alueet ja pääsisällöt:

1. Itsestä huolehtiminen
 • pukeutuminen: vaatteiden kääntäminen, pukeminen siististi, tilanteeseen (esim. säähän) sopivien vaatteiden valitseminen, vetoketjujen, nauhojen tai tarrojen kiinnittäminen
 • wc:ssä käynti ja muu hygienia: käsien pesu, suihku, hiukset
 • syöminen ja ruokailutavat: ruokien maistelu, sopivan annoksen arviointi, ruokailuvälineiden käyttö, pöydässä käyttäytyminen
 • terveelliset elämäntavat: terveellinen ravinto, riittävä liikunta ja lepo, harrastaminenajanvietteeksi
2. Koulutaidot
 • yhteisten ja yksilöllisten ohjeiden kuuntelu, niiden mukaan toimiminen
 • hyvien työskentelytapojen omaksuminen, aloitus ja lopetus
 • keskittyminen työtehtävään riittävän pitkäksi aikaa
 • työrauhan ylläpitäminen
 • itseohjautuvuus: omista tehtävistä ja tavaroista huolehtiminen
3. Kotityöt
 • ruuanlaitto: ruoka-aineiden tuntemus, aterian suunnittelu, ostosten teko, laittamiseen tarvittavat taidot, jälkityöt, kodinkoneiden käyttö
 • siivous: koulussa omasta pulpetista huolehtiminen, omista tavaroista huolehtiminen ja järjestely, roskien pyyhkiminen pöydältä, lakaiseminen lattialta, imurin käyttö jne., jätteiden lajittelu ja kierrätys
 • vaatehuolto: kääntäminen, taittelu, peseminen käsin ja pesukoneella, kenkien puhdistus jne.
4. Terveys ja turvallisuus
 • oman sairauden tunnistaminen, sairastaminen, kotihoito
 • ensiapu: haavat, nenäverenvuoto, ruhjeet
 • liikenneturvallisuus
 • itsesuojelutaidot
 • rikosoikeudellinen vastuu
 • päihteet
 • seksuaaliterveys
5. Asioiminen
 • asioiden toimittaminen koulussa ja kotona
 • kaupassakäynti yhdessä aikuisen kanssa ja itsenäisesti
 • postissa, pankissa, poliisissa, sosiaalitoimistossa asioiminen
6. Liikkuminen ja matkustaminen
 • lähiympäristössä koulussa ja kotona
 • koulumatkat itsenäisesti kävellen tai julkisella kulkuneuvolla heti kun mahdollista
 • matkustaminen henkilöautolla ja julkisilla kulkuneuvoilla kotimaassa ja ehkä ulkomaillakin
7. Työtehtävät
 • työtaidot: täsmällisyys, huolellisuus, jaksaminen, tehtävän vaatimat työtavat
 • koulussa tarvittavista työtehtävistä selviytyminen, samoin kotona
 • työharjoittelu (tet)
 • ammattien tuntemus, ammatin valinta
 • hakeutuminen jatkokoulutukseen

Oppiaineet , joissa päivittäisten toimintojen taitoja voidaan harjoitella:

Kotitalous, terveystieto, kuvaamataito, liikunta, erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat