Sosiaaliset taidot

Sosiaaliset taidot

Tavoitteet:

Oppilaan kehittyminen 1) itsetuntemuksessa, 2) vuorovaikutuksessa sosiaalisissa suhteissa ja erilaisissa ympäristöissä, että hän 3) osaa selviytyä arkipäivän tilanteissa muiden kanssa ja 4) olla aktiivisesti myös vaikuttamassa elinympäristössään.

Osa-alueet ja pääsisällöt:

1. Itsensä ilmaiseminen sosiaalisissa tilanteissa
 • esittäytyminen
 • omat tarpeet
 • oman käyttäytymisen tunnistaminen ja hallitseminen (sosiaalinen itsesäätely)
2. Yhteistyötaidot
 • toisten huomioiminen: vuoron odottaminen, kohteliaisuus
 • yhdessä leikkiminen ja pelaaminen
 • toisen kuunteleminen ja neuvottelu
3. Arvot, normit ja säännöt
 • käyttäytymistaidot ja yhteisön sääntöjen noudattaminen
 • omatunto
 • käsitys oikeasta ja väärästä
4. Ikätason mukainen käyttäytyminen
 • koulussa
 • lähiympäristössä
 • julkisilla paikoilla
5. Aktiivinen ja vastavuoroinen käyttäytyminen
 • avun ja neuvon pyytäminen
 • mielipiteen kysyminen ja kertominen
 • tunteiden ilmaiseminen
 • toisten tarpeiden huomioiminen
6. Seurustelu ja parisuhde
 • seksuaalisuus
 • tunteet ja tarpeet
 • tasa-arvo

Oppiaineet, joissa sosiaaliset taidot korostuvat:

Liikunta, luonnontieto, uskonto, kuvaamataito, käsityöt, terveystieto, äidinkieli, lisäksi kaikki koulun tapahtumat ja juhlat, koulun ulkopuolella liikkuminen yleisillä paikoilla