Jälki-istunto

Jälki-istunto


Jälki-istunnosta päättää oppilaan opettaja tai rehtori.

Jälki-istunto kirjataan oppilasluettelon (Wilma/Primus) Kurinpitotoimet-rekisteriin.

Teosta kirjataan, onko kyseessä opetuksen häirintä, vilppi vai järjestyssääntöjen rikkominen. Tämän lisäksi teko tai laiminlyönti kuvataan vielä tarkemmin.

Oppilasta on kuultava ennen päätöstä ja myös kuuleminen on kirjattava Primuksen Kurinpitotoimet-rekisteriin.

Ennen päätöstä on hankittava myös muu tarpeellinen selvitys.

Jälki-istunnosta ilmoitetaan huoltajalle. Myös ilmoittaminen on kirjattavaPrimuksen Kurinpitotoimet-rekisteriin.