Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelun perusteet ovat yleensä samat kuin jälki-istunnossa: oppilas häiritsee opetusta, käyttää vilppiä tai rikkoo koulun järjestyssääntöjä.

Kasvatuskeskustelusta päättää oppilaan opettaja tai rehtori.

Yksilöity rikkomus kirjataan erilliselle lomakkeelle.

Oppilas soittaa huoltajalle yhdessä opettajan kanssa. Tarvittaessa huoltaja voidaan kutsua koululle.