Kirjallinen varoitus

Kirjallinen varoitus

Kirjallisen varoituksen antaa rehtori viranhaltijapäätöksellä.

Varoitukseen kirjataan onko kyseessä opetuksen häirintä, vilppi vai järjestyssääntöjen rikkominen. Tämän lisäksi teko tai laiminlyönti kuvataan vielä tarkemmin ja selvitetään tekoon liittyvä kurinpitohistoria.

Oppilasta tulee kuulla ennen päätöstä. Lisäksi on varattava huoltajalle mahdollisuus tulla kuulluksi.

Ennen toimenpidettä rehtorin on hankittava myös muu tarpeellinen selvitys.

Kopio päätöksestä tulee toimittaa huoltajalle, jolla on 14 päivän sisällä oikeus muutoksenhakuun hallinto-oikeudelta. Päätös lähetetään tiedoksi koulutusjohtajalle.

Varoitus arkistoidaan kuten muutkin 20 vuotta säilytettävät viranhaltijapäätökset ja niihin liittyvät muut asiakirjat.