Määräaikainen erottaminen

Määräaikainen erottaminen


Määräaikaisesta erottamisesta päättää sivistyslautakunnan keskuudestaan määräämä monijäseninen toimielin.

Ennen erottamista koulutusjohtajan on kuultava oppilasta sekä varattava huoltajalle mahdollisuus tulla kuulluksi.

Ennen toimenpidettä koulutusjohtajan on hankittava muu tarpeellinen selvitys.

Päätökseen on kirjattava
- määräaikaiseen erottamiseen johtava yksilöity teko tai laiminlyönti
- erottamisen alkamisajankohta
- pannaanko päätös voimaan heti eli valitusaikaa ja lainvoimaisuutta odottamatta
- muutoksenhakuohjeet: muutosta voidaan hakea 14 vuorokauden sisällä hallinto-oikeudelta

Oppilaalle laadittava OPH-suunnitelma
- suunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannasta vastaa oppilaan luokanopettaja tai luokanvalvoja
- suunnitelmaan kirjataan, miten oppivelvollisuus hoidetaan erottamisen aikana
- suunnitelmaan kirjataan myös tarvittava oppilashuolto ja miten se järjestetään

Asiakirjojen säilyttämisestä vastaa opetus- ja koulutuspalvelut.