Opetuksen epääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi

Opetuksen epääminen

Päätöksen opetuksen epäämisestä tekee rehtori kuultuaan opettajaa.

Toiminpide kirjataan Oppilasluettelon (Wilma/ Primus) Kurinpitotoimet-rekisteriin.

Toimenpiteestä ilmoitetaan huoltajalle. Myös ilmoitus kirjataan Kurinpitotoimet-rekisteriin. Tarvittaessa ilmoitus tehdään myös lastensuojeluun.

Oppilasta ei voi jättää ilman valvontaa. Yleensä pyydetäänkin huoltaja noutamaan oppilas koululta.

Oppilaalle on järjestettävä tarvittava oppilashuolto.