Poistumismääräys jäljellä olevan oppitunnin ajaksi

Oppitunnilta poistaminen

Oppilaan opettaja voi tehdä päätöksen oppilaan poistamisesta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.

Toimenpide kirjataan Wilmaan ja sitä kautta myös huoltaja saa tiedon poistamisesta.

Poistettavaa oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa ja hänelle on tarvittaessa järjestettävä asiaan liittyvä oppilashuolto.