Poistumismääräys koulun järjestämästä tilaisuudesta

Tilaisuudesta poistaminen

Koulun järjestämällä tilaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi juhlia, retkiä tai teemapäiviä.

Päätöksen tilaisuudesta poistamisesta tekee joko oppilaan opettaja tai rehtori.

Poistaminen kirjataan Wilmaan ja tällöin tieto menee myös oppilaan huoltajalle.

Poistettua oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Tarvittaessa pyydetään huoltajaa noutamaan oppilas tilaisuudesta.

Poistetulle oppilaalle tulee järjestää tarvittaessa asiaan liittyvä oppilashuolto.