Vaaralliset ja häiritsevät esineet ja aineet

Tarkastukset ja haltuunotot

Tarkastukset ja haltuunotot kirjataan Oppilasluettelon (Wilma/Primus) Kurinpitotoimet-rekisteriin ja niistä ilmoitetaan huoltajille mieluiten puhelimella tai kasvotusten.

Esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen kirjataan vastaavalle Kurinpitotoimet-rekisterin kortille. Myös tupakka ja alkoholi luokitellaan turvallisuutta vaarantaviksi aineiksi.

Poliisille luovutettavat aineet tai esineet toimitetaan ensisijaisesti koulun yhteyspoliisille.

Mikäli tulee tarve tutkia/avata oppilaan henkilökohtainen säilytyslokero, on asiasta ilmoitettava oppilaalle ja paikalla tulee olla toinenkin henkilökuntaan kuuluva. Oikeus tarkastukseen on vain koulun toiminnan aikana.