Koulun aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulun aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuville koululaisille tarjotaan lasten tarpeista lähtevää turvallista, monipuolista ja virkistävää toimintaa koulupäivien jälkeen. Aamutoimintaa järjestetään tarpeen ja resurssien mukaan.

Toiminnassa hyväksytään oma ja toisten erilaisuus, oikeudenmukaisuus ja yksilöllisyys sekä huomioidaan perheiden arvot. Eri yhteistyötahojen kanssa vuorovaikutus on sujuvaa.

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa Heinolassa järjestetään sekä kaupungin omana toimintana, että ostopalveluna. Toimintaa koordinoi tehtävään erikseen nimetty henkilö.