1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut

1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut

Heinolan opetus- ja koulutuspalvelut tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia koulutuspalveluja ja ohjaa elämän hallintaan vaihtelevissa olosuhteissa. Peruskoulu tukee elinikäistä oppimista ja antaa elämää varten tarvittavia tietoja ja taitoja. Heinolassa toteutettavan koulutuksen tulee kuulua valtakunnalliseen kärkijoukkoon.

Heinolan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu työkaluksi tämän päivän koulutyöhön. Sitä täydentävät koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelmat, joissa koulut kuvaavat tarkemmin toimintakulttuurinsa, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen mm. monialaiset oppimiskokonaisuudet ja niiden arvioinnin.

On tärkeää, että koulut omissa prosesseissaan saavat opettajat, muun henkilökunnan, vanhemmat ja muut sidosryhmät mukaan työhön. Koulujen tulisi myös huolehtia siitä, että opetussuunnitelmaan kirjatut arvot ja strategiat on viety käytännön toiminnan tasolle.