Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon

- kristinusko maailmanuskontona

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut tai väittelyt

- oppimispäiväkirja

- portfolio

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi

S2 Uskontojen maailma

- uskontotieteen peruskäsitteet

- uskonnon ulottuvuudet

- maailmanuskonnot

- uskonnottomuus ja katsomusvapaus

- ajankohtaiset uskontoihin ja katsomuksiin liittyvät asiat mediassa
S3 Hyvä elämä

- vuoropuhelu muiden uskontojen ja vakaumusten kanssa

- toisen pyhän kunnioittaminen

- uskonnonvapaus

8.lk

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9
Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon

- kristinuskon historia, oppi ja tapakulttuuri

- Raamatun synty ja rakenne

- globaali kristinusko ja suurimmat kirkkokunnat

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut tai väittelyt

- portfolio

-oppimispäiväkirja

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi

S2 Uskontojen maailma

- globaali kristinusko

- ekumenia

- Raamatun ja kristinuskon vaikutus kulttuuriin

- usko ja tieto kristinuskon historiassa

- kristinuskon ajankohtaiset ilmiöt
S3 Hyvä elämä

- toisen pyhän kunnioittaminen

- kristinuskon ajankohtaiset ilmiöt

9.lk

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9
Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Suhde omaan uskontoon

- Raamatun etiikka

- kirkkokuntien etiikka

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut tai väittelyt

- portfolio

- esseet ja mielipidekirjoitukset

- oppimispäiväkirja

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearviointi

S2 Uskontojen maailma

- eri uskontojen ja uskonnollisten liikkeiden etiikka

- uskonto ja etiikka mediassa
S3 Hyvä elämä

- etiikan peruskäsitteet

- valinnat, vastuu, tekojen arviointi

- YK:n ihmisoikeudet

- uskonnonvapaus, uskonnottomuus

- ajankohtaiset eettiset ilmiöt

- toisen pyhän kunnioittaminen