Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk

​​ Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

  • Sisältöjä ei ole sidottu vuosiluokkiin. Vuosittaiset sisällöt määritellään tarkemmin riippuen kulloisenkin oppilasryhmän koostumuksesta.


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen


Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Katsomus ja kulttuuri

- maailmankuvat ja -katsomukset nykymaailmassa ja historiassa

- maailmanuskonnot

- uskonnottomuus ja katsomusvapaus

- katsomukset ja kulttuuri mediassa ja taiteessa

- oma elämänkatsomus ja identiteetti

- kulttuuri- ja luonnonperintö (Unesco)
- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut tai väittelyt

- portfolio

- oppimispäiväkirja

- esseet

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearvionti


S2 Etiikan perusteita

- etiikan peruskysymykset

- hyvän elämän lähtökohdat

- teon eettinen arviointi

- sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä esiintyvät ajankohtaiset kysymykset eettisestä näkökulmasta

- kulttuurinen moninaisuus rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä

- eettisen lähestymistavan ja käsitteistön soveltaminen nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin


S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

- ihmisarvo, ihmisoikeus ja ihmisten välinen yhdenvertaisuus

- ihmisoikeuksien kehitys ja ihmisoikeuksien loukkaukset

- ihmisen ja luonnon suhde

- luonto ja yhteiskunta (kestävä tulevaisuus, ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet)


8.lk

​​ Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

  • Sisältöjä ei ole sidottu vuosiluokkiin. Vuosittaiset sisällöt määritellään tarkemmin riippuen kulloisenkin oppilasryhmän koostumuksesta.


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen


Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Katsomus ja kulttuuri

- maailmankuvat ja -katsomukset nykymaailmassa ja historiassa

- maailmanuskonnot

- uskonnottomuus ja katsomusvapaus

- katsomukset ja kulttuuri mediassa ja taiteessa

- oma elämänkatsomus ja identiteetti

- kulttuuri- ja luonnonperintö (Unesco)
- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut tai väittelyt

- portfolio

- oppimispäiväkirja

- esseet

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearvionti


S2 Etiikan perusteita

- etiikan peruskysymykset

- hyvän elämän lähtökohdat

- teon eettinen arviointi

- sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä esiintyvät ajankohtaiset kysymykset eettisestä näkökulmasta

- kulttuurinen moninaisuus rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä

- eettisen lähestymistavan ja käsitteistön soveltaminen nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiiin
S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

- ihmisarvo, ihmisoikeus ja ihmisten välinen yhdenvertaisuus

- ihmisoikeuksien kehitys ja ihmisoikeuksien loukkaukset

- ihmisen ja luonnon suhde

- luonto ja yhteiskunta (kestävä tulevaisuus, ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet)
9.lk

​​ Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

  • Sisältöjä ei ole sidottu vuosiluokkiin. Vuosittaiset sisällöt määritellään tarkemmin riippuen kulloisenkin oppilasryhmän koostumuksesta.Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Elämänkatsomustiedon opetuksessa lukuvuosi jaetaan neljään jaksoon. Kussakin jaksossa yksi sisältö ja 1-2 työtapaa.
Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Katsomus ja kulttuuri

- maailmankuvat ja -katsomukset nykymaailmassa ja historiassa

- maailmanuskonnot

- uskonnottomuus ja katsomusvapaus

- katsomukset ja kulttuuri mediassa ja taiteessa

- oma elämänkatsomus ja identiteetti

- kulttuuri- ja luonnonperintö (Unesco)

- oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- oppilaiden eettiset ryhmäkeskustelut tai väittelyt, joita opettaja tarkkailee ja antaa palautetta

- portfolio

- esseet

- oppimispäiväkirja

- kokeet (suulliset tai kirjalliset)

- kirjallinen itsearvionti


S2 Etiikan perusteita

- etiikan peruskysymykset

- hyvän elämän lähtökohdat

- teon eettinen arviointi

- sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä esiintyvät ajankohtaiset kysymykset eettisestä näkökulmasta

- kulttuurinen moninaisuus rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä

- eettisen lähestymistavan ja käsitteistön soveltaminen nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiiin

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

- ihmisarvo, ihmisoikeus ja ihmisten välien yhdenvertaisuus

- ihmisoikeuksien kehitys ja ihmisoikeuksien loukkaukset (holokausti)

- ihmisen ja luonnon suhde

- luonto ja yhteiskunta (kestävä tulevaisuus, ympäristöetiikka ja eläinten oikeudet)