Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

8.lkHistorian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9
Oppisisältöjä voidaan siirtää käsiteltäväksi 7.-vuosiluokalle tarpeen mukaan.
Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

- Suomen itsenäistyminen ja ensimmäiset vuosikymmenet


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävätS4 Suurten sotien aika

- maailmansotien välinen aika, esim. demokratia, diktatuurit ja talouslama

- toisen maailmansodan aika

- Suomen sodat

- kylmän sodan aika


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

- sotien jälkeiset vuosikymmenet Suomessa

- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

- kehittyvät maat

- kylmän sodan jälkeinen maailma

- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät

7.lk


Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

Oppisisältöjä voidaan siirtää käsiteltäväksi 8.-vuosiluokalle tarpeen mukaan.
Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

- teollistuminen

- Suomen teollistuminen ja sen vaikutukset

- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

- Ranskan suuri vallankumous

- 1800-luvun suuret aatteet ja niiden vaikutukset

- vieraat maanosat ja imperialismi

- Yhdysvallat


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan

- Suomi Venäjän yhteyteen

- elämää sääty-yhteiskunnassa

- Suomen autonomisen aseman muuttuminen


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät

S4 Suurten sotien aika

- ensimmäinen maailmansota

- Venäjän vallankumoukset


- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen


S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret