Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

9.lk

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

- yksilö yhteisön jäsenenä, perhe

- kansalaisuus, vähemmistöt

- kuluttajuus

- hyvinvointiyhteiskunta ja sosiaaliturva

- elintaso ja kestävä kehitys- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat (esim. uutispäiväkirja)

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät
S2 Demokraattinen yhteiskunta

- poliittinen järjestelmä

- oikeusvaltio ja oikeudenkäyttö

- sisäinen ja ulkoinen turvallisuus- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat (esim. uutispäiväkirja)

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

- kansalainen vaikuttajana

- media vaikuttamisen kanavana

- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat (esim. uutispäiväkirja)

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät
S4 Taloudellinen toiminta

- elinkeinot

- kansantalous

- kansainvälinen talous

- talouspolitiikka

- jatkuva oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutteinen ohjaus- ja arviointikeskustelu

- itsearviointi

- projektitöiden esittely ja suullinen vertaisarviointi

- opettajan ohjaamat oppilaiden ryhmäkeskustelut ja väittelyt

- blogit, oppimispäiväkirjat (esim. uutispäiväkirja)

- portfolio (esim. kirjallinen, sähköinen)

- esseet

- kokeet (suulliset, kirjalliset tai sähköiset)

-itsenäiset tehtävät