Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

7.lk

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Arvioinnissa voidaan käyttää seuraavia arviointimenetelmiä
S1 Miten musiikissa toimitaan

- Oppilaan omien musiikillisten vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen.

- Pyritään rakentamaan turvallinen ja kannustava oppimisympäristö.

- Oppilaita kannustetaan toisten huomioon ottamiseen ja luovuuteen ja musiikilliseen keksintään. Myönteinen opiskeluilmapiiri.

- Musiikki on oppiaine, jossa oppilaat opettelevat vuorovaikutustaitoja yhdessä musisoiden erilaisten kokoonpanojen (esim. bändi, kuoro, lauluryhmä, orkesteri) jäseninä

- Tutustutaan miten ihmisääni syntyy, mistä johtuu äänenmurros, tutustutaan äänialoihin ja erilaisiin äänenkäyttötapoihin, opetellaan tervettä äänen käyttöä.
- Yhteislaulua, soololauluharjoituksia mahdollisuuksien mukaan. Tutustutaan mikrofonilaulutekniikkaan.
- Improvisointiharjoituksia ja äänimaisemien tuottamista omalla äänellä tai eri soittimilla tai TVT-tekniikkaa hyödyntäen.

- Tietotekniikka-avusteinen musiikin luominen ja keksiminen.

- Tutustutaan yhtyesoittimiin: miten ne toimivat,soittotekniikat.

- Perussointuja sointusoittimilla.

- Soittimet: akustinen kitara, sähköiset bändisoittimet, kehosoittimet.
Laaja-alainen osaaminen:
L2, L6, L7


S2 Mistä musiikki muodostuu

- Musiikkikäsitteiden ja teorian kertausta musisoinnin yhteydessä.

  • Käsitteitä: tempo, dynamiikka

  • Kappaleen rakenne (intro, a-osa,b-osa jne.,kertausmerkit, maalit,segnot, pompat)

  • Harmonia: soinnut (duuri, molli, perussointutehot)Laaja-alainen osaaminen:
L1, L2, L5, L6

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

- Mahdollinen oppiaineiden yhdistäminen (liikunta ja musiikki).

- Kehorytmit.

- Liikkuminen annettujen ohjeiden mukaan ja improvisoiden.

- Oppilas pohtii omaa suhdettaan musiikkiin ja sen vaikutuksiin.

- Omista havainnoista keskustelu.

- Kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö.

- Harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden.

- Oppilas arvioi edistymistään.Laaja-alainen osaaminen:
L2, L4


S4 Ohjelmisto

Yhteislaulua. Soololauluharjoituksia mahdollisuuksien mukaan.

- Soittimien tunnistusta (kertausta), maailmanmusiikki, Sibelius, kansanmusiikki, keskeiset taidemusiikin tyylikaudet (kertausta). Blues ja 1950-luvun populaarimusiikki.

- Pyritään aktiiviseen ja havainnoivaan kuunteluun.

- Valikoiden tutustumista oman kulttuurin ja muiden kulttuurien musiikkeihin.

- Improvisaatioharjoituksia.

- Mahdollisuuksien mukaan tablettitietokoneiden käyttäminen musiikissa. Esimerkiksi Lauchpad, GarageBand, iRealPiano, Notion, iRealPro, ThumbjamLaaja-alainen osaaminen:
L3